7.00 – 8.15  Własna aktywność dziecka:

·         zabawy w kącikach zainteresowań,

·         wykonywanie zadań indywidualnych,

·         czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć.

8.15 – 8.40  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem.

8.40 – 8.45   Przygotowanie do śniadania ( czynności porządkowe, zabiegi higieniczne).

8.45 – 9.20   Śniadanie, mycie zębów.

9.20 – 10.20  Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.20 – 11.15  Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.15 – 11.40  Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, wiadomości i umiejętności.

11.40 – 12.20 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i higieniczne, obiad.

12.20 – 13.45 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe 13.45 – 14.10 Czynności porządkowe, mycie rąk, podwieczorek.

14.10 – 16.00  Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz. 8.00 – 13.00.