PDF Drukuj Email

Historia Szkoły Podstawowej w Radziemicach


zkoła w Radziemicach działała już na pewno w roku 1891. Takich informacji dostarcza nam najstarsza zachowana kronika szkoły. Budynek szkoły znajdował się wówczas naprzeciw kościoła (za nieczynnym już obecnie sklepem) Uczęszczały tam dzieci z Błogocic, Dalewic, Przemęczan oraz Radziemic. Do roku 1914 językiem wykładowym był rosyjski. Pierwszym odnotowanym przez kronikę nauczycielem był pan Zachciał a po nim obowiązki nauczyciela pełnili kolejno pan Arsientjew (Rosjanin), pan Lipiński, Julian Węgrzecki (w latach 1906 – 1918), Jan Czarnecki(w latach – 1918 – 1919).
Początkowo tutejsza szkoła była jednoklasowa, później przekształcono ją w dwuklasową, rozporządzeniem kuratorium oświaty z 1927 roku szkoła stała się trzyklasową.

W roku 1933 powstał projekt budowy czteroklasowej publicznej szkoły. Jeszcze w tym samym roku wybrano Komitet Budowy Szkoły w skład którego weszli: Edward Kleszczyński, Szczepan Duniec oraz Jan Karwat. Edward Kleszczyński (właściciel majątku Radziemice) przekazał pod nowy budynek szkoły 1 hektar ziemi. Budowa nowego obiektu trwała od 30 VI 1934 roku kiedy to wmurowano kamień węgielny. Na przyspieszenie prac budowlany wpłynęły wydarzenia z 6 V 1935 roku. Wybuchł wtedy wielki pożar w Radziemicach który pochłonął 14 budynków w tym budynki gospodarcze należące do szkoły, a także część starej szkoły. W nowo powstałym obiekcie mieściły się 4 sale lekcyjne, pokój nauczycielski szatnia oraz mieszkanie dla nauczyciela. Duży wkład w budowę wniosła miejscowa ludność i młodzież szkolna. Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 20 V 1935 roku z okazji śmierci Marszałka Piłsudskiego postanowiono nadać nowo budowanej szkole jego imię. Zajęcia w nowym budynku zainicjowano 1 XII 1935 roku.

Od 1945 roku według zarządzeń władz szkolnych szkoła w Radziemicach staje się szkołą III – go stopnia, liczącą 7 klas a w 1967 roku zgodnie z reformą szkolnictwa ośmioklasową.

W ostatnim trzydziestoleciu funkcje dyrektorów pełnili:
• Alfred Stanek 1974 – 1985
• Grażyna Potyra 1985 – 1990
• Bogusław Nowak 1990 – 1998
• Jolanta Nowak 1998 – 1999
• Danuta Kura 1999 – 2012


W latach 1974 – 1985 kiedy funkcje dyrektora pełnił Alfred Stanek wybudowano na działce przy szkole boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw. Podczas wakacji kończących rok szkolny 1975/76 dokonano licznych remontów, między innymi przed frontowym wejściem wykonano schody wiodące do drogi. W tym też samym roku Szkołę w Wrocimowicach przyłączono jako punkt filialny do Radziemic. Szkoła w Radziemicach stała się szkołą zbiorczą. Dzieci z Kaczowic, Lelowie, Smoniowic, Wrocimowic, dowożone były do szkoły w Radziemicach.

W 1977 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra oświaty obowiązkiem przedszkolnym objęte zostały sześciolatki. W tym celu zorganizowane zostało ognisko przedszkolne. Rok później oddano do użytku nowo dobudowaną część szkoły w której znajdowały się dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, kuchnia i toalety. W roku szkolnym 1985/1986 nowym dyrektorem została Grażyna Potyra. Rozpoczęła ona starania o wybudowanie sali gimnastycznej. Działania te kontynuował jej następca Bogusław Nowak będący dyrektorem szkoły w latach 1990 – 1998. W tym okresie szkoła wzbogaciła się o sale gimnastyczną oraz dobudowane dwie sale lekcyjne. Dzięki staraniom dyrektora udało się również otworzyć pierwszą w gminie pracownie komputerową. Bogusław Nowak funkcje dyrektora sprawował do roku 1998 kiedy to został wybrany na urząd Wójta Gminy Radziemice. Przez kolejny rok dyrektorem była Jolanta Nowak ale w związku z reformą szkolnictwa w 1999: utworzeniem 6 klasowej szkoły podstawowej 3 letniego gimnazjum powierzono jej funkcje Dyrektora Gimnazjum. Natomiast nowym dyrektorem została Danuta Kura. Idąc w ślady swych poprzedników kontynuuje modernizacje szkoły i otoczenia. Uporządkowane zostało otoczenie szkoły, założono ogródki skalne oraz wybudowano nowe boisko szkolne. Dawne mieszkanie nauczycielskie zostało zaadoptowane na przedszkole oraz gabinet logopedyczny. Intensywne prace remontowe zostały przeprowadzone w latach 2008 – 2009 kiedy to baza lokalowa szkoły powiększyła się o nową przybudówkę w której mieszczą się łazienki i szatnia. Przeprowadzono też kompleksowy remont całego budynku: wymieniono okna, instalację C.O, położono antypoślizgowe wykładziny, oraz pomalowano wszystkie sale.

W roku szkolnym 2005/2006 podjęte zostały starania o nadanie szkole imienia Edwarda Kleszczyńskiego co nastąpiło ostatecznie 17 IX 2006 roku. Edward Kleszczyński (1892 – 1984) pochodził z rodziny, która w XIX wieku osiedliła się w Małopolsce. W ciągu życia trzech pokoleń Kleszczyńscy doprowadzili swój majątek do dużego rozkwitu. Należały do nich Czechy, Jakubowice, Radziemice, Stogniowice, Skszeszowice. Zasłużyli się nie tylko na niwie gospodarczej, ale również na polu działalności politycznej i społecznej.

Edward Kleszczyński w 1914 roku wstąpił do legionów Piłsudskiego, pod pseudonimem „Dzik” walczył o odzyskanie niepodległości Polski. Po I wojnie światowej osiedlił się w Radziemicach, gdzie zajął się działalnością spółdzielczą. Wybudował i zorganizował pierwszą w powiecie miechowskim spółdzielnie mleczarską. Dużo zrobił dla swojej wsi: wyposażył kościół, podarował ziemię pod nowy cmentarz oraz szkołę. Był prezesem Izby Rolniczej w Krakowie. Z ramienia BBWR został posłem do sejmu (1928 – 1935), a potem senatorem RP od 1935 do 1939 roku. W okresie II wojny światowej był dowódcą Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej działającej w rejonie Proszowic i Skały. Pod koniec wojny, poszukiwany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, przedostał się na zachód gdzie służył w 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka w Niemczech, a następnie w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich II Korpusu Polskiego we Włoszech. Od 1950 roku przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych gdzie aktywnie działał w różnych organizacjach polonijnych. Był odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, Orderem Polonia Restituta V kl. Krzyżem Niepodległościowym, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Edward Kleszczyński zmarł 20 stycznia 1984 roku w Nowym Yorku. Został pochowany na cmentarzu weteranów w Doylestown. Tradycją szkoły stało się organizowanie Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej w Dniu Patrona Szkoły.

W szkole działają koła zainteresowań:

• matematyczne prowadzone przez Helenę Bajołek
• teatralne prowadzone przez Katarzynę Duch, Jolantę Szopę
• misyjne prowadzone przez Anetę Banaś
• choreograficzne prowadzone przez Katarzynę Zydroń
• nauka gry na instrumentach klawiszowych i strunowych prowadzone przez Marcina Kowalika

Oprócz tradycyjnych zajęć w murach szkoły uczniowie uczestniczą w różnorodnych warsztatach i zajęciach wyjazdowych:

• Uniwersytet Pedagogiczny- „Spotkania z matematyką”
• lekcjach muzealnych: Muzeum Archeologiczne: „Bogowie Starożytnego Egiptu” „Pradzieje Małopolski”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa „Życie codzienne ludzi w średniowieczu”, „Dzieje, kultura i sztuka Żydów w Krakowie”, Zamek Królewski i Katedra „Kultura sztuka doby renesansu”.
• cotygodniowe wyjazdy na basen
• Zielone szkoły
• Kolonie „Wakacje z Bogiem” - jest to rodzaj wypoczynku połączonego z pogłębieniem życia religijnego w Centrum Dialogu i Spotkań Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach.
Działania dyrekcji ukierunkowane są na podniesienie jakości pracy szkoły, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, dbanie o jak najlepiej wykształconą kadrę pedagogiczną.

Efektem tego są wysokie wyniki sprawdzianu uczniów klas szóstych oraz sukcesy uczniów w różnego typu konkursach zarówno na szczeblu rejonowym wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Szkoła może się poszczycić laureatami i finalistami takich konkursów jak:

• Małopolski Konkurs Humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa Małopolskiego, Sylwia Łakomy (laureatka)
• Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych województwa Małopolskiego, Bartosz Tondos (finalista)
• Ogólnopolskim Konkursie Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989, Izabela Przechera (laureatka)
• Małopolski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas V i VI - Paulina Łakomy, Karolina Płaszewska (finalistki)
• Powiatowego konkursu języka angielskiego I Love English - Piotr Kozak, (III miejsce) Paulina Łakomy(IV miejsce,) Karolina Płaszewska, (IV miejsce) Anna Wawrzeń (wyróżnienie)
• "Wojewódzki konkurs – Tadeusz Kościuszko - żołnierz wolności", Paulina Łakomy,( I miejsce) Karolina Płaszewska (II miejsce)
• Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej-Młodzież zapobiega pożarom- Izabela Przechera (I miejsce -etap rejonowy)
• Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Tadeusza Kościuszki, Paulina Łakomy, Karolina Płaszewska, Anna Wawrzeń (II miejsce-konkurs drużynowy)
• Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy „Renesans w Krakowie”, Izabela Przechera, Arkadiusz Kozera, Adam Halama, Bartosz Tondos (laureaci)
• Konkurs biblijny, Anna Wawrzeń, Aleksandra Sosnowska
• Krakowska Matematyka, Izabela Przechera, Bartosz Tondos
• Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK, grupa koła teatralnego „W wesołej zagrodzie” (wyróżnienie)
• Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych Małopolskie Spotkania Teatrzyków Dziecięcych, grupa koła teatralnego „Kopciuszek” (III miejsce, nagroda publiczności)
• Przegląd Inscenizacji Teatralnych „Baśnie i legendy świata”,
grupa koła teatralnego „Kot w butach” (III miejsce)
grupa koła teatralnego „Kopciuszek( II miejsce)
• Mała scena Pana Andersena –Powiatowy Przegląd Teatralny-grupa koła teatralnego „Brzydkie Kaczątko”(I miejsce)
• konkurs BRD,
Dawid Duniec, Piotr Kozak, Tomasz Nowak ( III miejsce-etap rejonowy)
• Konkurs recytatorski im. L. H. Morstina, Katarzyna Kocioł, Anna Wawrzeń, Klaudia Nowak, Sylwia Łakomy( laureatki)
• Konkurs recytatorski "Oczarowani bajką" Sylwia Łakomy. Anna Wawrzeń, Klaudia Nowak, Izabela Rolek, Natalia Pachoł, Piotr Kutela (laureaci)

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, między innymi z Domem Pomocy Społecznej bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pieczonogach oraz Parafialnym Zespołem Caritas.

Uczniowie odwiedzają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Przygotowują dla nich programy okolicznościowe z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Matki. Wizyty ich nie ograniczały się tylko do prezentacji przygotowanego programu, ale przede wszystkim nawiązania kontaktów interpersonalnych z osobami starszymi.

opracowała: Katarzyna Duch