PDF Drukuj Email

Historia szkolnictwa w Radziemicachzkoła w Radziemicach działała już na pewno w roku 1891. Takich informacji dostarcza nam najstarsza zachowana kronika szkoły. Budynek szkoły znajdował się wówczas naprzeciw kościoła (za nieczynnym już obecnie sklepem) Uczęszczały tam dzieci z Błogocic, Dalewic, Przemęczan oraz Radziemic. Do roku 1914 językiem wykładowym był rosyjski. Pierwszym odnotowanym przez kronikę nauczycielem był P. Zachciał a po nim obowiązki nauczyciela pełnili kolejno P. Arsientjew (Rosjanin), P. Lipiński, P. Julian Węgrzecki (w latach 1906 – 1918), P. Jan Czarnecki (w latach – 1918-1919). Początkowo tutejsza szkoła była jednoklasowa, później przekształcono ją w dwuklasową. Rozporządzeniem kuratorium oświaty z 1927 r. szkoła stała się trzyklasową.

W roku 1933 powstał projekt budowy czteroklasowej publicznej szkoły. Jeszcze w tym samym roku wybrano Komitet Budowy Szkoły w skład którego weszli: Edward Kleszczyński, Szczepan Duniec oraz Jan Karwat. Edward Kleszczyński (właściciel majątku Radziemice) przekazał pod nowy budynek szkoły 1 hektar ziemi. Budowa nowego obiektu trwała od 30 VI 1934 roku kiedy to wmurowano kamień węgielny. Na przyspieszenie prac budowlany wpłynęły wydarzenia z 6 V 1935 roku. Wybuchł wtedy wielki pożar w Radziemicach który pochłonął 14 budynków w tym budynki gospodarcze należące do szkoły, a także część starej szkoły. W nowo powstałym obiekcie mieściły się 4 sale lekcyjne, pokój nauczycielski szatnia oraz mieszkanie dla nauczyciela. Duży wkład w budowę wniosła miejscowa ludność i młodzież szkolna. Na Posiedzeniu Rady Gminy w dniu 20 V 1935 roku z okazji śmierci Marszałka Piłsudskiego postanowiono nadać nowo budowanej szkole jego imię. Zajęcia w nowym budynku zainicjowano 1 XII 1935 roku.

Od 1945 roku według zarządzeń władz szkolnych szkoła w Radziemicach staje się szkołą III – go stopnia, liczącą 7 klas a w 1967 rou zgodnie z reformą szkolnictwa ośmioklasową.

W ostatnim trzydziestoleciu funkcje dyrektorów pełnili:
Alfred Stanek 1974 – 1985
Grażyna Potyra 1985 – 1990
Bogusław Nowak 1990 – 1998
Jolanta Nowak 1998 – 1999
Danuta Kura 1999 - 2012

W latach 1974 – 1985 kiedy funkcje dyrektora pełnił P. Alfred Stanek wybudowano na działce przy szkole boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw. Podczas wakacji kończących rok szkolny 1975/76 dokonano licznych remontów, między innymi przed frontowym wejściem wykonano schody wiodące do drogi. W tym też samym roku w Szkołę w Wrocimowicach przyłączono jako punkt filialny do Radziemic. Szkoła w Radziemicach stała się szkołą zbiorczą. Dzieci z Kaczowic, Lelowie, Smoniowic, Wrocimowic, dowożone były do szkoły w Radziemicach.

W 1977 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra oświaty obowiązkiem przedszkolnym objęte zostały sześciolatki. W tym celu zorganizowane zostało ognisko przedszkolne. Rok później oddano do użytku nowo dobudowaną część szkoły w której znajdowały się dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, kuchnia i toalety. W roku szkolnym 1985/1986 nowym dyrektorem została P. Grażyna Potyra. Rozpoczęła ona starania o wybudowanie sali gimnastycznej. Działania te kontynuował jej następca P. Bogusław Nowak będący dyrektorem szkoły w latach 1990 - 1998. W tym okresie szkoła wzbogaciła się o sale gimnastyczną oraz dobudowane dwie sale lekcyjne. Dzięki staraniom dyrektora udało się również otworzyć pierwszą w gminie pracownie komputerową. P. Bogusław Nowak funkcje dyrektora sprawował do roku 1998 kiedy to został wybrany na urząd Wójta Gminy Radziemice. Przez kolejny rok dyrektorem była P. Jolanta Nowak ale w związku z reformą szkolnictwa: utworzeniem 6 klasowej szkoły podstawowej 3 letniego gimnazjum powierzono jej funkcje Dyrektora Gimnazjum. Dyrektorem Szkoły Podstawowej została p. Danuta Kura.

W roku 2001 rozpoczęły się prace przy budowie budynku gimnazjum, które działało dotychczas przy Szkole Podstawowej w Radziemicach.

Uroczyste otwarcie nowego obiektu nastąpiło 7 września 2002 roku, kiedy to w obecności licznych zaproszonych gości wstęgę przeciął ksiądz proboszcz Stanisław Mika.

Od tej pory uczniowie naszej szkoły rozpoczęli naukę w nowych, przestronnych klasach.
Powstały pracownie: polonistyczna, plastyczna, matematyczna, fizyczna, historyczna oraz językowa. Nasze gimnazjum posiada również nowoczesną pracownię internetową oraz bibliotekę szkolną.

Rok szkolny 2010/2011 rozpoczął się w Gimnazjum uroczystym nadaniem imienia szkole.
Rodzice, uczniowie oraz grono pedagogiczne wybrali na patrona szkoły – Ojca Świętego
Jana Pawła II. W dniu 21 września Ks. Bp. Ordynariusz Kazimierz Ryczan dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie imienia szkole, a podczas Mszy Świętej poświęcony został sztandar szkoły z wizerunkiem Jana Pawła II, ufundowany przez ks. Proboszcza Stanisława Mikę.

W roku 2011 całą społeczność uczniowską dotknęła niespodziewana tragedia – w wypadku zginęli Dyrektor Jolanta Nowak oraz jej mąż, były dyrektor naszej szkoły Bogusław Nowak.

Od roku szkolnego 2011/2012 funkcję pełniącego obowiązki dyrektora gimnazjum sprawuje p. Paweł Zagórski.

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum zostały połączone w Zespół Szkół w Radziemicach, a ster szkoły pozostał w ręku p. Pawła Zagórskiego.